.be
Hallo Ouders: Ouders bereikbaar op 7 telefoonnummers
Skip Navigation LinksHome > Ontdek > Vraag/antwoord

Vraag/antwoord

 • Voor wie is deze dienst bestemd?

  Deze dienst is bedoeld voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar die over een Kids-ID beschikken.

  Alle ouders die dit wensen, kunnen deze dienst gratis en in een handomdraai activeren op deze site.
  Eens geactiveerd, kan elke persoon die uw kind in nood vindt het nummer van HALLO OUDERS bellen dat vermeld op de achterzijde van de Kids-ID. Hierbij zal het trapsgewijs oproepsysteem in werking worden gesteld.
  Heeft uw kind nog geen Kids-ID? Vraag er meteen een aan bij uw gemeente. Wilt u meer weten over de Kids-ID? Klik hier.

 • Hoe kan dit systeem helpen bij de veiligheid van uw kind?

  Het is belangrijk dat uw kind zo vroeg mogelijk een of meer telefoonnummers waarop men de ouders kan bereiken, uit het hoofd leert. De dienst HALLO OUDERS werd opgericht voor alle kinderen die te jong zijn om deze nummers te onthouden.
  Met de Kids-ID en de dienst HALLO OUDERS, is het alsof uw kind alle 7 telefoonnummers kent waarop men u kan bereiken in geval van nood: gsm mama, gsm papa, thuis, werk, enz. Deze dienst kan gezien worden als een tussenoplossing tot wanneer het kind oud genoeg is om over een eigen gsm te beschikken.

 • HALLO OUDERS, aanbevolen door Child Focus ?

  Een van de missies van Child Focus is de zoektocht naar een verloren kind te ondersteunen. Wanneer een kind verloren gelopen is of op zoek naar zijn ouders, is het vaak verward en vergeet het zijn contactgegevens. Het is belangrijk dat de volwassene die met deze situatie wordt geconfronteerd snel en efficiënt kan reageren. Dankzij de dienst HALLO OUDERS, zijn de ouders en/of andere familieleden onmiddellijk bereikbaar wanneer het kind verloren gelopen is of in nood verkeert.
  Child Focus steunt deze dienst omdat bij dit systeem de bescherming van het kind rust op de schouders van zijn omgeving en niet op het kind zelf. Wat vaak het geval is bij andere « identificatiesystemen » die op de markt zijn, en die vaak het kind kwetsbaarder maken en een vals gevoel van veiligheid geven.
  Indien er na het oproepen van de 7 nummers uit de voorgeprogrammeerde lijst nog steeds geen contact is, wordt de oproep automatisch doorgeschakeld naar het noodnummer van Child Focus, dat dag en nacht bereikbaar is.

 • Zal mijn kind zijn Kids-ID willen bijhouden ?

  Als een kind een telefoonnummer van buiten wil leren, dan is het omdat het beseft dat het belangrijk is, en dat het wel eens van pas zou kunnen komen. Wanneer het kind zijn Kids-ID bijheeft, weet hij dat hij u kan contacteren in geval van nood, waar u ook bent.

 • Is de verstrekte informatie beveiligd ?

  Ja, wij verbinden ons ertoe de wet op de persoonlijke levenssfeer nauwgezet na te leven. De verzamelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk en zullen nooit aan derden worden meegedeeld. (Lees in dit verband onze algemene verbruiksvoorwaarden).

 • Is het systeem echt betrouwbaar ?

  Het systeem doet een beroep op dezelfde technologie als « phone banking » (bankbeheer via telefoon). Het telefoonsysteem werd met de grootste zorg ontwikkeld en werd aan verschillende tests onderworpen. Natuurlijk is, zoals bij elke technische installatie, een tijdelijk defect mogelijk. In dit geval zullen wij alles in het werk stellen om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

 • Is deze dienst beperkt in de tijd ?

  De dienst HALLO OUDERS blijft werkzaam tot de vervaldatum van de Kids-ID en/of tot zijn 12de verjaardag.

 • Kan ik de lijst met oproepnummers wijzigen ?

  Ja. U kunt op elk moment uw telefoonnummers wijzigen (toevoegen of schrappen van één of meerdere nummers, de volgorde wijzigen enz). De eenvoudigste manier om dit te doen is via deze site (omdat u er alle nummers kan zien). Indien u geen internetaansluiting heeft, kunt u dit doen via de telefoon op het nummer 078/150.350.

 • Is het systeem gratis ?

  Het in werking stellen van het oproepsysteem is gratis voor de ouders. BOSA neemt alle kosten voor het oproepen van de telefoonnummers op zich. De persoon die het 078/150.350 belt, betaalt de prijs van een nationale oproep. Dit is geen betaalnummer.

 • Waarom heeft men niet gekozen voor een gratis 0800-nummer ?

  Wij hebben gekozen voor een 078/15-nummer om volgende redenen:

  - Een gratis 0800-nummer is niet bereikbaar vanuit het buitenland.
  - Een gratis nummer is niet altijd bereikbaar vanaf een GSM (oproepen vanuit het buitenland).
  - Een 078/15-nummer laat ons toe om « intelligentere » systemen te gebruiken die beter zijn aangepast aan de diensten van HALLO OUDERS. Dit systeem is veel stabieler, beter beveiligd, en flexibeler.
  - Een betalend nummer beperkt eventueel misbruik van het nummer.

 • Wat gebeurt er als de beller verbonden wordt met een voicemail of een antwoordapparaat ?

  De persoon kan een bericht inspreken en vervolgens overige nummers oproepen.

 • Wat gebeurt er als er een nummer bezet is ?

  Dan probeert het systeem het volgende nummer op de lijst te bellen.

 • Is de telefoonlijst hetzelfde voor al mijn kinderen ?

  U hebt de keuze. U kunt ervoor kiezen om dezelfde oproeplijst te gebruiken voor al uw kinderen (door de lijst te kopiëren). Maar u kunt, indien u dit wenst, een verschillende oproeplijst voor elk kind maken.

 • Kan ik geheime nummers of verborgen nummers in de oproeplijst programmeren ?

  Ja.

 • Hoeveel nummers kan ik in de oproeplijst programmeren ?

  U kunt minstens 1 en maximaal 7 nummers programmeren. Wij zetten het noodnummer van Child Focus automatisch op de laatste plaats. Op deze manier zal, wanneer er niemand opneemt, Child Focus automatisch verwittigd worden.

 • Wanneer iemand het nummer +32 (0) 78/150 350 belt, ziet de ouder dan dat het om het nummer van HALLO OUDERS gaat ?

  Het nummer 078/150.350 van de dienst "Hallo ouders" is zichtbaar voor de ouders.
  Ingeval de communicatie verbroken wordt, contacteert de dienst "Hallo ouders" de opgeroepen ouder om het nummer van de beller mede te delen.

 • Kan de persoon die zich over mijn kind ontfermt, nummers van de oproeplijst zien ?

  Neen. De nummers van uw oproeplijst worden nooit getoond.

 • Kan de persoon die mijn kind wil helpen, bellen vanuit een telefoonhokje ?

  Ja.

 • Wat gebeurt er bij een technisch defect ?

  De dienst meldt de persoon dat deze defect is, en vraagt hem de politie (101) of Child Focus (116000) te contacteren.

 • Kan ik de dienst desactiveren ?

  Natuurlijk. U kunt deze dienst op elk moment desactiveren via uw account.

 • Wat gebeurt er indien ik de dienst niet heb geactiveerd, en iemand probeert me te bereiken via de dienst HALLO OUDERS ?

  De dienst meldt de persoon dat de dienst niet geactiveerd is, en vraagt hem de politie (101) of Child Focus (116000) te contacteren.

Hebt u nog vragen? U kunt ons altijd via e-mail bereiken op volgend adres: servicedesk.dto@bosa.fgov.be. Wij zullen u zo snel mogelijk antwoorden.

Hallo Ouders
Child Focus
Kids-ID
MachineName