Voor vragen met betrekking tot de werking van de Kids-ID en de dienst Hallo Ouders, kunt u contact opnemen met :

Service Desk van de DG Digitale Transformatie van de FOD BOSA :
02 740 79 93
servicedesk.dto@bosa.fgov.be

Voor vragen met betrekking tot de werking van de elektronische identiteitskaart, kunt u contact opnemen met:

HELPDESK BELPIC (doorlopende dienst 24/24)
02/518.21.16
Fax : 02/518.26.16
helpdesk.belpic@rrn.fgov.be