Een telefooncascade maken doet u als volgt:

  1. Klik op “Activeer een cascade” 
  2. Vul het rijksregisternummer van uw kind in
  3. Vul de “contact met de ouders” code in
  4. Klik op “Volgende stap” 

U komt bij stap 2 

  1. Vul de voornaam in van de telefooncascade die aan uw kind is verbonden. 
  2. Vul de telefoonnummers in van de personen die bij activering van de dienst moeten worden gecontacteerd (vader, moeder, grootouders, ooms, tantes, ...).
  • U kunt er 7 opgeven
  • Het 8ste telefoonnummer is dat van Child Focus waar contact mee wordt genomen ingeval er bij de 7 nummers niemand opneemt 

3. Klik op “Opslaan” 

U kunt die nummers (en de volgorde van de nummers) altijd aanpassen of schrappen. Dat doet u via uw account.
Deze telefooncascade kunt u ook kopiëren om een telefooncascade voor een ander kind te maken. Daarvoor klikt u op “Dezelfde cascade gebruiken” en selecteert u de naam van de telefooncascade, die u bij stap 2 invulde.