Vragen / antwoorden

 • Deze dienst richt zich tot alle ouders van Belgische kinderen die jonger zijn dan 12 jaar en een Kids-ID hebben. 

 • Een van de missies van Child Focus is de zoektocht naar een verloren kind ondersteunen. Wanneer een kind is verloren gelopen of op zoek is naar zijn ouders, is het vaak verward en vergeet het zijn contactgegevens. 

  Child Focus steunt "Hallo Ouders", omdat bij dit systeem de bescherming van het kind rust op de schouders van zijn omgeving en niet op het kind zelf. Indien er na het oproepen van de 7 nummers uit de voorgeprogrammeerde lijst nog steeds geen contact is met de ouders, wordt de oproep automatisch doorgeschakeld naar het noodnummer van Child Focus, dat dag en nacht bereikbaar is. 

 • Zolang een kind zijn rijksregisternummer en het oproepnummer 078 150 350 bij zich draagt (op een badge, armband of enig andere manier), kan de persoon die het kind vindt de dienst contacteren. 

 • Het trapsgewijze oproepsysteem blijft actief tot de vervaldatum van de Kids-ID van uw kind. 

 • Zeker! U kunt op elk moment telefoonnummers wijzigen of schrappen, of de volgorde van de nummers wijzigen. 

  Dat kunt u als volgt doen: 

  1. Log in via ITSME® of met uw identiteitskaart
  2. Ga naar “Mijn account” 
  3. Wijzig, schrap of voeg er nummers aan toe 

  U kunt ook een telefooncascade deactiveren door te klikken op de knop “De cascade uitschakelen”. De telefooncascade blijft in het systeem zitten voor het geval u die terug wilt activeren. 

 • De persoon die het nummer 078 150 350 belt, betaalt de prijs van een nationale oproep. Dit is geen betaalnummer. Het in werking stellen van het oproepsysteem is gratis voor de ouders. De FOD Beleid en Ondersteuning neemt alle kosten voor het oproepen van de telefoonnummers op zich. 

 • Wij hebben voor een 078/15-nummer gekozen om volgende redenen: 

  • Een gratis 0800-nummer is niet bereikbaar vanuit het buitenland.
  • Een gratis nummer is niet altijd bereikbaar vanaf een gsm (oproepen vanuit het buitenland).
  • Een 078/15-nummer laat ons toe om “intelligentere” systemen te gebruiken die beter zijn aangepast aan de diensten van "Hallo Ouders". Dit systeem is veel stabieler, beter beveiligd en flexibeler. 
  • Een betalend nummer beperkt eventueel misbruik van het systeem.
 • Het systeem gaat automatisch naar het volgende nummer.

 • Dan belt het systeem het volgende nummer op de lijst

 • U hebt de keuze. U kunt dezelfde telefooncascade gebruiken voor al uw kinderen (door de lijst te kopiëren). Maar u kunt ook voor elk kind een andere telefooncascade maken. 

 • Ja, u kunt elk nummer van een vast toestel of gsm ingeven.

 • Ja, u kunt buitenlandse nummers opgeven. 

 • U kunt tot 7 telefoonnummers opgeven.
  Het 8e en laatste nummer is dat van Child Focus. Dat nummer kunt u niet wijzigen.

 • Als de persoon het nummer 078 150 350 belt via een vaste lijn, wordt het nummer 02 422 7118 weergegeven voor de ouders.
  Als de persoon het nummer 078 150 350 belt via een mobiele telefoon, wordt het nummer 02 422 7119 weergegeven voor de ouders.

 • Neen. De nummers van uw telefooncascade worden nooit getoond.

 • De dienst meldt de persoon dat er een storing is, en vraagt hem de politie (101) of Child Focus (116 000) te contacteren.

 • Ja, u kunt deze dienst op elk moment deactiveren via uw account. U kunt een telefooncascade deactiveren door te klikken op de knop “De cascade uitschakelen” in de telefooncascade in kwestie. Zo wordt de telefooncascade gedeactiveerd.
  U kunt de telefooncascade ook wissen. Dan worden alle vooraf ingegeven nummers gewist.

 • U kunt uw account op elk moment verwijderen. Dan moet u eerst de telefooncascade(s) verwijderen. 

  Ga als volgt te werk:

  1. Log in via ITSME® of met uw identiteitskaart
  2. Ga naar uw account
  3. Verwijder de telefooncascade
  4. Klik op “Verwijder mijn account” 
 • Het systeem meldt de persoon dat de dienst "Hallo Ouders" niet geactiveerd is, en vraagt hem de politie (101) of Child Focus (116 000) te contacteren. 

 • Als u meerdere kinderen hebt, moet u per kind een telefooncascade maken. Die kunt u kopiëren. Daarna kunt u de nummers van elke telefooncascade wijzigen.

  Volg de stappen via “Activeer de dienst” en activeer een nieuwe telefooncascade.

 • Ja, de persoon die het account aanmaakt en de telefooncascade activeert kan een tweede ouder toegang geven.

  Klik op “Een tweede ouder activeren” en vul diens rijksregisternummer in. Zo heeft die toegang tot de telefooncascade.

  Het aantal administrators is beperkt tot twee.

  De persoon die het account heeft aangemaakt, kan de tweede ouder altijd van zijn account verwijderen. Die heeft dan geen toegang meer tot de telefooncascade.

  De tweede ouder kan de toegang van de persoon die het account heeft aangemaakt niet schrappen. 

 • Krachtens de AVG mag "Hallo Ouders" de naam van die tweede persoon niet tonen.

 • Wanneer geen nieuwe Kids-ID wordt aangevraagd binnen de 6 maanden na het verstrijken van de vorige Kids-ID, wordt de telefooncascade automatisch verwijderd.

 • De Kids-ID is de elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen die jonger zijn dan 12 jaar.

  De Kids-ID is niet verplicht in België, en moet door de ouders worden aangevraagd bij de dienst bevolking op de gemeente.

 • Wanneer u bij uw gemeente een Kids-ID aanvraagt, krijgt u binnen enkele dagen een brief via de post met de PIN- en PUK-codes van de Kids-ID. Op dat document vindt u ook een “contact met de ouders” code, die uniek is voor elke Kids-ID, waarmee u een telefooncascade kunt maken.

 • Neem contact op met uw gemeente. Ze zal u nogmaals een brief sturen met de “contact met de ouders” code.

 • Het rijksregisternummer is een uniek identificatienummer samengesteld uit 11 cijfers, dat op de achterzijde van uw identiteitskaart staat.

  De zes eerste cijfers zijn de geboortedatum van de houder, in de volgorde jaar, maand, dag. 

 • Authenticatie is een proces waarmee een IT-systeem de identiteit van een gebruiker vaststelt. Dat gebeurt via  ITSME® of via uw identiteitskaart en een ID-kaartlezer.

 • U kan afmelden door te klikken op "afmelden"

Voor alle andere vragen, stuur een e-mail naar servicedesk.dto@bosa.fgov.be. We zullen ons best doen om zo snel mogelijk te antwoorden.