• Kids-ID: identiteitskaart voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar. Het is ook een reisdocument dat in heel Europa geldt.
  • Dienst Hallo Ouders: zodra de dienst is geactiveerd, kan eender wie die uw kind in nood vindt het nummer van Hallo Ouders bellen dat op de achterzijde van de Kids-ID staat. Dan worden de nummers van de telefooncascade gebeld.
  • Prijs van de Kids-ID: het tarief verschilt van gemeente tot gemeente. U vindt het op www.ibz.rrn.fgov.be > Identiteitsdocumenten > Kids-ID > Tarieven. 

Nog geen Kids-ID? Vraag er een aan in uw gemeente. 

Image
Voorbeeld van een Kids-ID