FOD BOSA, verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op :
•    Website: https://www.halloouders.be/

Nalevingsstatus

Deze website is gedeeltelijk conform, als gevolg van de onderstaande niet-conformiteiten en vrijstellingen.

Uw verklaring voorbereiden

Er is een interne toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse. U kunt het verslag hier lezen:

https://scan.accessibility.belgium.be/nl/report/2024/alloparents.be_0

Niet-toegankelijke inhoud

De controle bracht geen niet-toegankelijke inhoud aan het licht.
Volledige naleving kan alleen worden gegarandeerd met een diepgaande audit.

Voorgestelde alternatieven

Aangezien er geen gekende toegankelijkheidsproblemen zijn, worden er geen alternatieven voorgesteld

Contactgegevens

Voor alle vragen en opmerkingen over de toegankelijkheid van de website Halloouders.be, kunt u contact opnemen met de FOD BOSA via ons contactformulier of u kunt ons per e-mail bereiken: accessibility@bosa.fgov.be.

In het geval van geen antwoord of een onbevredigend antwoord via feedback, kun je contact opnemen met de Federale Ombudsman:

Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel
contact@federaalombudsman.be
Website Federale Ombudsman

Verbeteringsplan

Indien na uitvoeren van een diepgaande audit alsnog toegankelijkheidsproblemen vastgesteld worden zullen deze opgevolgd en hersteld worden binnen een redelijke termijn.

Deze verklaring is op 25/03/2024 opgesteld.
De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 14/06/2024